Dec 14, 2009

CZJUG Prosinec - Vaadin a Vánoční hrátky s JAXB

Prosincové setkání Czech Java User Group probehne 14.12. od 19 hodin v posluchárně S5 na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na Malostranském náměstí 25, Praha 1.
  • Vaadin - Rich web applications in plain Java without plugins or JavaScript
  • Vánoční hrátky s JAXB

No comments: